A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2010
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 10/2010

  Gmina Bliżyn informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 10/2010 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2010/2011 odbytego w dniu 28.10.2010r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1

  Zakład Oczyszczania Miasta
  Zofia Kozłowska
  ul. Krakowska 211
  26-110 Skarżysko – Kamienna
  Cena: 250 092,66zł

  Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta, najwyższa ocena punktowa, najniższa cena.
  Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny:
  1. Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska
  Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 600, łączna punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium – 600.

  2. Firma Handlowo Usługowa GRZEŚ Grzegorz Kozłowski
  Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 367,02, łączna punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium – 367,02

  Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2010/2011 zostanie zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.


  Data wprowadzenia: 2010-11-08 1508
  Data upublicznienia: 2010-11-08
  Art. czytany: 1998 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Stachoń
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn