A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2010
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Nr 11/2010

  Gmina Bliżyn informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 11/2010 Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+000 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze odbytego w dniu 10.11.2010 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2
  Zakład Robót Drogowych
  „KROGULEC”
  Krogulec Czesław
  Ostojów 54
  26-130 Suchedniów

  Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, najniższa cena, najwyższa ocena punktowa.
  Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
  Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofertom w kryterium cena Łączna punktacja
  1 DROGMAS Zakład Robót Drogowych
  Adam Sławiński
  ul. Szydłowiecka 14
  26-110 Skarżysko – Kamienna
  280,86280,86
  2 Zakład Robót Drogowych „KROGULEC”
  Krogulec Czesław
  Ostojów 54
  26-130 Suchedniów
  600600
  3 Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe GRES
  ul. Browarska 1 B
  26-500 Szydłowiec
  513,42513,42
  4 Usługi Transportowo – Sprzętowe
  Łukasz Gwóźdź
  Drochów Górny 19
  26-026 Morawica
  453,18453,18
  5 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO”
  Sp. z o.o.
  ul. Zielona 7
  26-200 Końskie
  524,52524,52

  Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 11/2010 Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+000 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze zostanie zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.


  Data wprowadzenia: 2010-11-23 1421
  Data upublicznienia: 2010-11-23
  Art. czytany: 2043 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn