A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2010
 • Zapytanie cenowe poniżej 14 000 Euro - obsługa prawna

  Bliżyn 20.12.2010r.

  Zn: OR 1162/6/10


  Zapytanie cenowe poniżej 14 000 Euro  Zapraszam do złożenia oferty na świadczenie obsługi prawnej Gminy Bliżyn i jednostek podporządkowanych gminie.

  1.Termin realizacji zamówienia: 05.01- 31.12. 2011r.

  2.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn w terminie do dnia 4 stycznia 2011r. Do godz. 1300.

  3.Otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2011r. Godz. 1315.

  4.Forma świadczenia usługi – umowa zlecenia z radcą prawnym lub Kancelarią prawną.

  5.Wymagania niezbędne:
  - udokumentowany wpis na listę radców prawnych,
  - udokumentowane 3 letnie lub dłuższe doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego

  6. Zakres zlecenia:
  1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów ustaw rady gminy i zarządzeń wójta,
  2) opiniowanie zawieranych umów i porozumień,
  3) opiniowanie wydawanych decyzji i postanowień oraz zawieranych ugód,
  4) sporządzanie opinii prawnej w zakresie spraw wynikających z bieżącej pracy urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy,
  5) udzielanie wyjaśnień i instruktażu pracownikom urzędu w zakresie stosowania przepisów prawa
  6) informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach w zakresie działalności gminy,
  7) informowanie wójta lub sekretarza o stwierdzonych uchyleniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
  8) opiniowanie i uzgadnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w udzielanych zamówieniach publicznych ,
  9) nadzór prawny nad egzekucją należności gminy,
  10) udział w sesjach rady gminy,
  11) reprezentowanie organów gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi.

  7. Warunki zlecenia:
  1) doradztwo prawne udzielane będzie w siedzibie urzędu w każdą środę w godz. 900-1530,
  2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany ustalonego dnia za zgodą zleceniodawcy
  3) udział w sesji lub postępowaniu sądowym nie powoduje obniżenia wymiaru doradztwa o którym mowa w pkt. 1
  4) w sprawach pilnych ustala się możliwość konsultacji telefonicznej,
  5) koszt niezbędnych opłat i wpisów sądowych będzie ponosił zleceniodawca,
  6) w przypadku zasądzenia w postępowaniu sądowym kosztów zastępstwa procesowego na rzecz zleceniobiorcy, kwota zostanie wypłacona zleceniodawcy po jej dobrowolnej wpłacie lub wyegzekwowaniu od dłużnika.

  8. Treść oferty:
  1) nazwa i adres zleceniodawcy,
  2) NIP,
  3) REGON,
  4) nr rachunku bankowego,
  5) oświadczenie o akceptacji zakresu i warunków zlecenia,
  6) dokumenty potwierdzające wymaganie niezbędne,
  7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach ofertowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  8) cena usługi: cena netto + obowiązujący podatek VAT.

  9. Osoba uprawniona do kontaktu:
  Barbara Stachera – Sekretarz Gminy
  tel. 41 25-41-800 w godz. 900-1400.


  Data wprowadzenia: 2010-12-21 1235
  Data upublicznienia: 2010-12-21
  Art. czytany: 3020 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn