A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Nabór na wolne stanowiska
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: referenta ds. wymiaru podatków

  Urząd Gminy w Bliżynie
  ul. Kościuszki 79a
  26-120 Bliżyn

  Wójt Gminy Bliżyn
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  referenta ds. wymiaru podatków


  I. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie średnie,
  2) umiejętność obsługi komputera,
  3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
  4) obywatelstwo polskie,
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. wymiaru podatków
  6) znajomość ustaw i innych przepisów min:
  a) kodeks postępowania administracyjnego,
  b) ordynacja podatkowa,
  c) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
  d) ustawa o podatku rolnym,
  e) ustawa o podatku leśnym,
  f) ustawy o samorządzie gminnym,
  g) ustawy o finansach publicznych,
  h) instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin,
  II. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  1)doświadczenie lub staż w samorządzie
  2)ukończone szkolenia i kursy związane z samorządem i administracją,
  3)pożądane wykształcenie wyższe,
  4)znajomość programów biurowych Office: Word i Excel.
  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1)prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania wysokości podatków od osób prawnych i osób fizycznych,
  2)dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
  3)prowadzenie postępowań w zakresie powszechności opodatkowania,
  4)przygotowywanie pełnego materiału uzasadniającego w sprawie skarg, odwołań oraz materiału uzasadniającego do wydania decyzji w sprawie ulg i umorzeń,
  5)prowadzenie kontroli podatkowej u podatników,
  6)sporządzanie sprawozdań z prowadzonego zakresu.
  IV. Wymagane dokumenty:
  1)życiorys (CV)
  2)list motywacyjny
  3)dokument potwierdzający wykształcenie
  4)kwestionariusz osobowy
  5)aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia
  6)zaświadczenie o niekaralności
  7)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
  8)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.


  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub wysłać pocztą w teczce lub kopercie zaopatrzoną dopiskiem:
  „Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków”
  W terminie do dnia 14 stycznia 2011 roku do godz. 15oo (decyduje data wpływu do urzędu)

  Informacje dla kandydatów:
  *Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
  *Etapy naboru:
  -ogłoszenie o naborze
  -składanie dokumentów aplikacyjnych
  -wstępna selekcja kandydatów (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym)
  -ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
  -końcowa selekcja kandydatów-indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli wstępną selekcję
  -sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru
  -podjęcie decyzji o zatrudnieniu
  -ogłoszenie wyników naboru
  *informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugblizyn.bip.doc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bliżynie.


  Data wprowadzenia: 2010-12-30 1100
  Data upublicznienia: 2010-12-30
  Art. czytany: 4709 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn