A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2010
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Nr 12/2010

  Budowa wodociągu w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik

  Gmina Bliżyn informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 12/2010 pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznaczoną nr 2:
  Zakład Instalacji „WODKAN”
  inż. Zdzisław Rejman
  ul. Gajowa 21
  26-080 Mniów
  za cenę brutto: 83.194,26 zł.
  Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta, najwyższa ocena punktowa.
  Streszczenie oceny oferty

  Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę Punktacja przyznana
  ofertom w kryterium cena
  Łączna punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium
  Zakład Instalacji „WODKAN”
  inż. Zdzisław Rejman
  26-080 Mniów ul. Gajowa 21
  600,00600,00
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD” U.Błońska, E.Błońska
  Domaszowice 216, 25-900 Kielce
  416,58416,58

  Oferta nr 1 złożona przez Zakład Inżynierii Sanitarnej „MINO-SOMA” s.c. z siedzibą Barycz 46, 26-200 Końskie została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2009r Pzp, ponieważ oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny których nie można było poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
  Oferta nr 4 złożona przez firmę Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z siedzibą 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 262A została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony termin związania ofertą na kolejne 60 dni oraz nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ofertę uznano za odrzuconą. Dlatego też na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych oferta nr 4 złożoną przez firmę Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z siedzibą 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 262A została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  Oferta nr 5 złożona przez firmę DABETOM s.c. z siedzibą 26-110 Skarżysko - Kamienna ul. Sosnowa 44 została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony termin związania ofertą na kolejne 60 dni oraz nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ofertę uznano za odrzuconą. Dlatego też na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych oferta nr 5 złożona przez firmę DABETOM s.c. z siedzibą 26-110 Skarżysko - Kamienna ul. Sosnowa 44 została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie zostanie zawarta po upływie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


  Data wprowadzenia: 2011-01-25 1047
  Data upublicznienia: 2011-01-25
  Art. czytany: 2397 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn