A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe - Barbara Stachera - Sekretarz - stan na dzień 15.03.2019
» V sesja Rady Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.
» Interpelacja Nr 21/2019 - Radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 20/2019 - Radny Krzysztof Olczyk
» Interpelacja Nr 19/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
UCHWAŁA Nr X/59/2007 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Z dnia: 25 października 2007 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


W zakresie wzorów informacji określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.


W zakresie wzorów deklaracji:
1) określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3.


Traci moc uchwała Nr II/8/02 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 12 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości zmieniona uchwałami
- Nr XI/70/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 15 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę
Nr II/8/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
- Nr XXVIII/230/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 14 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr II/8/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska


Data wprowadzenia: 2007-11-02 0839
Data upublicznienia: 2007-11-02
Art. czytany: 1147 razy

» Deklaracja na podatek od nieruchomości - rozmiar: 197761 bajtów
Typ pliku: text/richtext
» Deklaracja na podatek rolny - rozmiar: 266014 bajtów
Typ pliku: text/richtext
» Deklaracja o podatku leśnym - rozmiar: 191034 bajtów
Typ pliku: text/richtext
» Objaśnienia do deklaracji na podatek leśny - rozmiar: 24576 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Objaśnienia do deklaracji o podatku od nieruchomości - rozmiar: 25600 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Objaśnienia do deklaracji o podatku rolnym - rozmiar: 27136 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn