A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o obwodach wyborczych
» Zarządzenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
» Oświadczenie majątkowe - Michał Jędrys - Zastępca Wójta Gminy Bliżyn - stan na dzień objęcia stanowiska
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.

  Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 ze zmianami.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r.) oraz Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w obrębie wsi Bliżyn.
  Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
  994/4 o powierzchni 0,1590ha, cena wywoławcza brutto 76.900,00zł.
  994/5 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
  994/6 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
  994/7 o powierzchni 0,1486ha, cena wywoławcza brutto 71.900,00zł.
  994/8 o powierzchni 0,1430ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
  994/9 o powierzchni 0,1501ha, cena wywoławcza brutto 72.600,00zł.
  994/10 o powierzchni 0,1431ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
  994/11 o powierzchni 0,1506ha, cena wywoławcza brutto 72.900,00zł.
  994/12 o powierzchni 0,1520ha, cena wywoławcza brutto 73.500,00zł.
  994/13 o powierzchni 0,1432ha, cena wywoławcza brutto 69.300,00zł.
  994/14 o powierzchni 0,1536ha, cena wywoławcza brutto 74.300,00zł.
  położonych we wsi Bliżyn, stanowiących własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00010537/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej, w przyszłości kanalizacyjnej.
  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym dla terenu wsi Bliżyn, zbywane działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 lipca 2013 roku /środa/ o godzinie 9,00 dla działki 994/4; o godzinie 9,15 dla działki 994/5; o godzinie 9,30 dla działki 994/6; o godzinie 9,45 dla działki 994/7; o godzinie 10,00 dla działki 994/8; o godzinie 10,15 dla działki 994/9; o godzinie 10,30 dla działki 994/10; o godzinie 10,45 dla działki 994/11; o godzinie 11,00 dla działki 994/12; o godzinie 11,15 dla działki 994/13; o godzinie 11,30 dla działki 994/14 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a pokój nr 15a.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
  na kupno działki 994/4 kwotę 7.690,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/5 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/6 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/7 kwotę 7.190,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/8 kwotę 6.920,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/9 kwotę 7.260,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/10 kwotę 6.920,00zł /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/11 kwotę 7.290,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/12 kwotę 7.350,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/13 kwotę 6.930,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 994/14 kwotę 7.430,00zł /10% ceny wywoławczej/
  przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn w terminie do dnia 26 lipca 2013r / piątek / do godziny 15,00.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
  Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
  Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
  Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem terminu okazania.
  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.


  Data wprowadzenia: 2013-06-27 1130
  Data upublicznienia: 2013-06-27
  Art. czytany: 1623 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  Rejestr zmian:
  2013-10-01
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2013-06-27
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn