A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie nr 54/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Zapytanie nr 53/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 52/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 51/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 • Urząd Gminy
 • Reulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn

  ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2013
  Wójta Gminy Bliżyn
  z dnia 25 marca 2013r.


  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bliżyn.

  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
  § 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
  § 2.1.Dokumentacja tworząca akta spraw dotyczących nowoutworzonych komórek organizacyjnych i stanowisk w zakresie znaku sprawy w 2013r. nie ulega zmianie.
  2.Oznaczenie utworzonych komórek organizacyjnych stanowiące element znaku sprawy będzie miało zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014r.
  § 3.Traci moc Zarządzenie Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z późn. zm.
  § 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013r.


  Data wprowadzenia: 2013-07-24 1257
  Data upublicznienia: 2013-07-24
  Art. czytany: 16030 razy

  » Regulamin organizacyjny urzędu - rozmiar: 8022501 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn