A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Bliżyn
» Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 roku
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Gilów
» P r o t o k ó ł Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2019r. w świetlicy OSP w Bliżynie
» Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn
  • Ogłoszenia
  • Zaproszenie do składania ofert na 'Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi wreterynaryjne'

    Zapytanie cenowe

    ZAPYTANIE CENOWE

    I. Zapraszam do złożenia oferty na realizację zadania:
    „Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi weterynaryjne”

    II. Zamawiający nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zlecanych usług w okresie trwania niniejszej umowy.

    III. Kryterium oceny ofert: cena 100%
    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

    IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

    V. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:


    OFERTA NA ZADANIE
    „Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi weterynaryjne”
    z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”


    VI. Warunki płatności określa załącznik nr 2 – projekt umowy.

    VII. Termin i miejsce składania ofert:
    Ofertę należy złożyć do 14 kwietnia 2014 r. do godz. 9.00. w siedzibie Urzędu Gminy
    w Bliżynie – Biuro Podawcze.
    VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie – pokój nr 13.

    IX. Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w przeciągu 7 dni od otwarcia ofert.


    Data wprowadzenia: 2014-04-01 0938
    Data upublicznienia: 2014-04-01
    Art. czytany: 1390 razy

    » Załącznik nr 1 - druk oferty - rozmiar: 17449 bajtów
    Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
    » Załącznik nr 2 - Projekt umowy - rozmiar: 227714 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Michał Pogodziński
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy w Bliżynie

    czynny w godz.:
    poniedziałek - piątek: 730 - 1530

    Dowody osobiste

    godz. przyjęć
    poniedziałek 745 - 1700
    wtorek-piątek 745 - 1400

    Urząd Stanu Cywilnego,
    Ewidencja Ludności

    godz. przyjęć
    poniedziałek 745 - 1515
    wtorek-piątek 745 - 1400

    Kasa godziny otwarcia:

    Poniedziałek830-1430
    Wtorek800-1200
    Środa800-1400
    Czwartek800-1200
    Piątek800-1200


    adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
    /1cqce463n2/skrytka

    Dziennik Ustaw
    Monitor Polski

    Nr rachunku bankowego:
    31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
    Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
    Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
    Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
    Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn