A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu dz. 1758/4 Ubyszów
» Uchwały RIO w sprawach budżetowych - na rok 2019
» N F O R M A C J A O W Y N I K A C H P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N E G O NA Z A D A N I E N R 5/2018
» Informacja o złożonych ofertach na zadanie 5/2018
» P r o t o k ó ł Nr I/2018 z I sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018r.
 • Ogłoszenia
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn

  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku Sołtyków 2 obręb Płaczków, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej

  Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
  1. Lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku Sołtyków 2 o powierzchni użytkowej 25,70m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położonego na parterze budynku. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KI1R/00020558/4.
  2.Cena wywoławcza za lokal wynosi – 25.700,00zł. słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych.
  3.Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego przysługującej części gruntu w działce oznaczonej nr 55/20 wynosi brutto 1.110,00zł. słownie: tysiąc sto dziesięć złotych, co stanowi 20% wartości gruntu.
  4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 2.570,00zł słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych przelewem na rachunek bankowy nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 BS O/Bliżyn lub w kasie tut. Urzędu w terminie do dnia 12 listopada 2014r. /środa/ do godz.14,00. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności.
  5.Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2014r. /poniedziałek/ o godz. 10,00 w lokalu Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a pokój nr 14. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.
  6.Wójt Gminy Bliżyn zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

  Dodatkowych informacji o lokalu będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bliżynie pok. 14 lub pod tel.412541172 wew. 40.


  Data wprowadzenia: 2014-10-14 0823
  Data upublicznienia: 2014-10-14
  Art. czytany: 1524 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  Rejestr zmian:
  2014-12-08
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2014-10-14
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn