A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
 • Ogłoszenie o sejsi w dniu 3 września 2015 r.

  Informuję, że w dniu 3 września 2015r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Bliżyn.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady.
  5. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  6. Wystąpienia zaproszonych gości.
  7. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół,
  c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.
  9. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2015r.:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  10. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.:
  a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2015r.,
  b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2015r.,
  c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2015r.:
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
  d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  e/ dyskusja,
  f/ przyjęcie informacji.
  11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  b/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników,
  c/ zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bliżyn,
  d/ zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Gminy Bliżyn,
  e/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2031,
  f/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015,
  g/ emisji obligacji,
  h/ udzielenie pomocy finansowej,
  i/ uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bliżyn- opracowanych na lata 2015-2030”,
  j/ uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bliżyn”.
  12. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  13. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.


  Data wprowadzenia: 2015-08-24 1458
  Data upublicznienia: 2015-08-24
  Art. czytany: 750 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn