Ogłoszenie z dnia 21.03.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn

2016-03-21 0850
Art. czytany: 1381 razy

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
994/4 o powierzchni 0,1590ha, cena wywoławcza brutto 75.000,00zł.
994/5 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 74.200,00zł.
994/6 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 74.200,00zł.
994/7 o powierzchni 0,1486ha, cena wywoławcza brutto 70.100,00zł.
994/8 o powierzchni 0,1430ha, cena wywoławcza brutto 67.400,00zł.
994/10 o powierzchni 0,1431ha, cena wywoławcza brutto 67.500,00zł.
994/13 o powierzchni 0,1432ha, cena wywoławcza brutto 67.500,00zł.
położonych we wsi Bliżyn, stanowiących własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00010537/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej, w przyszłości kanalizacyjnej.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym dla terenu wsi Bliżyn, zbywane działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 roku /czwartek/ o godzinie 9.00 dla działki 994/4; o godzinie 9.15 dla działki 994/5; o godzinie 9.30 dla działki 994/6; o godzinie 9,45 dla działki 994/7; o godzinie 10.00 dla działki 994/8; o godzinie 10.15 dla działki 994/10; o godzinie 10.30 dla działki 994/13; w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a pokój nr 14.
Szczegółowe informacje w załączniku.