Ogłoszenie o konsultacjach - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

2017-11-07 0931
Art. czytany: 1272 razy

W załączeniu przedstawiam do konsultacji projekt rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Uwagi i opinie należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bliżyn w terminie 7 listopad - 15 listopad 2017 r. w godzinach pracy urzędu.