Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

2019-06-29 1310
Art. czytany: 1316 razy

Wójt Gminy Bliżyn informuje, że w roku 2018 nie zostały złożone do Wójta Gminy Bliżyn żadne petycje.
Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) informuję, że w 2018 roku do Rady Gminy Bliżyn nie została złożona żadna petycja.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jacek Krzepkowski