Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjmowania odpadów wielkogabarytowych na PSZOK

2019-10-30 0856
Art. czytany: 1194 razyRegionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa świętokrzyskiego wyczerpały na ten rok limity przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, czego skutkiem jest wstrzymanie przez te instalacje przyjmowania tego typu odpadów od firm zbierających odpady w gminach.
W związku z powyższym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bliżynie nie będzie przyjmował od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych do końca roku 2019.


Urząd Gminy Bliżyn