ASF_informacje
Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!

2020-01-14 0801
Art. czytany: 2560 razy

Afrykański Pomór Świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki.
Wirus ASF szybko rozprzestrzenia się po terenie kraju. Pierwsze przypadki choroby ujawnione były we wschodnich województwach, gdzie przywędrowała prawdopodobnie z dzikami migrującymi z terenów Białorusi oraz Ukrainy.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Przez dziki padłe należy rozumieć zwłoki dzików w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych. Świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe oznaczyć miejsce znalezienie zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez służby weterynaryjne

- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawienie ich w miejscu znalezienia

-zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii tel. 668-317-098 lub 668-317-026 lub najbliższej lecznicy, straży miejskiej, policji lub miejscowego koła łowieckiego: w treści zgłoszenia należy podać miejsce ujawnienia, dane osoby zgłaszającej, liczbę ujawnionych zwłok dzików w danym miejscu, stan zwłok


Jakie powinno być zachowanie człowieka w związku z zagrożeniem ASF

-w lesie nie wolno pozostawiać odpadków żywnościowych

-powstrzymać się od płoszenia dzików

-nie spuszczać psów ze smyczy

-zgodnie z prawem osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowania środków higieny niezbędnych do ograniczenia się szerzenia ASF, w tym odkażania rąk i obuwia, oraz pojazdów, które mogły mieć kontakt z padłymi dzikami i ich wydzielinami (krwią, śliną, odchodami)

-osoba która miała kontakt z padłym dzikiem przez 72 godziny po tym fakcie, nie może wchodzić do miejsc w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń

Wirus rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem i jego wydzielinami. Objawy zakażenia u trzody chlewnej pojawiają się po upływie 5 do 12 dni (max. 21 dni) od chwili kontaktu z wirusem. Podstawowe objawy zakażenia ASF to wysoka gorączka oraz krwawe wydzieliny z pyska i odbytu jak również wybroczyny na ciele. Nosicielami wirusa mogą być bezpośrednio dziki, ale także pośrednio zwierzęta domowe mające kontakt z wirusem, gryzonie, pasożyty, owady oraz ptaki. W celu ograniczenia możliwości naturalnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF w całym kraju odbywają się odstrzały sanitarne dzików przez myśliwych w celu redukcji populacji dzików do 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy.

Hodowców trzody chlewnej prosimy o przestrzeganie zasad bioasekuracji:

-nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia

-utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami i dzikimi zwierzętami np.lisy

-stosujcie pasze do której nie mają dostępu zwierzęta dziko żyjące

-do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel lub osoba sprawująca nad nimi opiekę

-do obsługi zwierząt stosujcie oddzielną odzież i pozostawiajcie ją w chlewni

Od tych wydawało by się prostych czynności może zależeć zdrowie waszych zwierząt jak również przyszłość hodowli.