INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r.

2020-04-15 2211
Art. czytany: 661 razy

w sprawie dodatkowych zgłoszeń do OKW i ewentualnego losowania

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Bliżyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:
§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bliżyn do niżej
wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 7,
- Nr 3, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 5,
- Nr 5, w liczbie 3.
§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bliżyn.
§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV
/-/ Piotr Świerczyński