Wyjaśnienia do SIWZ - Zadanie nr 4/2020

2020-08-11 0953
Art. czytany: 185 razy

Nr postępowania IK.271.4.2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście
Zapytanie do SIWZ:
Pytanie nr 1:
Prosimy o załączenie przedmiarów w wersji edytowalnej, dla programów do kosztorysowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej dla programów do kosztorysowania.
Pytanie nr 2:
Prosimy o załączenie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej w wersji edytowalnej lub wyeksportowanej do pdf (nie jako skan).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada projektu budowlanego i specyfikacji technicznej w wersji edytowalnej oraz wyeksportowanej do pdf.