Wyjaśnienia do SIWZ - Zadanie nr 5/2020

2020-08-11 0954
Art. czytany: 180 razy

Nr postępowania IK.271.5.2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica
Zapytanie do SIWZ:
Pytanie nr 1:
Prosimy o załączenie przedmiarów w wersji edytowalnej, dla programów do kosztorysowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej dla programów do kosztorysowania.
Pytanie nr 2:
Prosimy o załączenie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej w wersji edytowalnej lub wyeksportowanej do pdf (nie jako skan).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada projektu budowlanego i specyfikacji technicznej w wersji edytowalnej oraz wyeksportowanej do pdf.