Informacja o wynikach przetargu - zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście”

2020-09-14 1349
Art. czytany: 121 razy

Gmina Bliżyn ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 18.08.2020r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście” – nr postępowania IK.271.4.2020.
W postępowaniu wpłynęło 9 ofert.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono
w dniu 14.09.2020r.
W załączeniu zestawienie ofert.