.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.

2020-11-17 1247
Art. czytany: 1208 razy

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że:

zakończono postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4, pn. „SKA4403B” wraz z zasilaniem energetycznym i urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie obiektu budowlanego, na terenie działki o nr ewid. 10 (obręb 0009 Kopcie), położonej w miejscowości Kopcie, gmina Bliżyn.

Informuje się, że od wydanej decyzji nr 5/2020 z dnia 17.11.2020 r. służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Bliżyn, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia