ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT w przetargu nieograniczonym na nr 3/2020

2020-12-01 1458
Art. czytany: 248 razy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
W przetargu nieograniczonym na nr 3/2020 pn.:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bliżyn w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
646.661,61 zł.
1 Firma Handlowo – Usługowa GRZEŚ Grzegorz Kozłowski Gilów 48, 26-120 Bliżyn, cena brutto 697.664,66, czas reakcji 120 minut.