INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-01 1505
Art. czytany: 232 razy

Zgodnie z zapytaniem cenowym na zakup usług transportowych pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych w latach 2021-2022” przeprowadzono rozeznanie cenowe.
Do Urzędu wpłynęło 7 ofert, w tym jedna niezgodna z zapytaniem ofertowym.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. zawierającą najniższą cenę:
4,39 zł brutto za 1 km. (4,06 zł netto za 1 km.) złożoną przez:
TRANSPORT OSOBOWO-TOWAROWY
Magdalena Zaleśna
Hucisko, ul. Kielecka 51,
26-220 Stąporków