STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021

2021-01-07 1432
Art. czytany: 354 razy

nformuje się, iż od miesiąca stycznia 2021 roku uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bliżyn.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/149/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty stawka miesięczna wynosi:

- 21zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw wyposażonych w kompostowniki,

- 23 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw bez kompostowników,

- 46 zł od osoby po stwierdzeniu braku prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów.

Kwoty powyższe należy wpłacać bez wezwania w kasie urzędu Gminy, u inkasenta lub na wyodrębniony rachunek bankowy
o nr:

84 8520 0007 2004 0010 5688 0061.

Terminy, do których należy uregulować opłaty są takie same jak w przypadku podatku od nieruchomości, tj:

- I rata do 15 marca,

- II rata do 15 maja,

- III rata do 15 września,

- IV rata do 15 listopada.