Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2020 r.

2021-02-25 0858
Art. czytany: 2887 razy

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Do końca 2020 roku nie wpłynęły żadne zgłoszenia do organów Gminy Bliżyn od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową dotyczące procesu stanowienia prawa.
Michał Jędrys
Sekretarz Gminy