Taryfy obowiązujące od 01.10.2021 - woda i ścieki - Gmina Bliżyn

2021-09-24 1049
Art. czytany: 1814 razy

ujęcie Gostków

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.08.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Decyzją nr WA.RZT.70.208.2021/5 zatwierdził nową taryfę, dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bliżyn – ujęcie wody w Gostkowie.


 Taryfa Obowiązuje od dnia 01.10.2021

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłatTaryfowa grupa odbiorców usług


Rodzaj cen i stawek opłatW okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy


W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy


W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy


Woda

Grupa 1


Cena wody zł/m³

1,60


1,62


1,65

Grupa 2

Cena wody zł/m³

1,60


1,62


1,65

Grupa 3


Cena wody zł/m³


1,60


1,62


1,65


Ścieki

 


Grupa 1


Cena usługi odprowadzania ścieków


zł/m³


 

 


3,63

 

3,63


 

3,65


 

Grupa 2


Cena usługi odprowadzania ścieków

zł/m³

 

 


3,63

 


3,63

 

3,65


 Do cen i stawek opłat netto podanych w powyższej tabeli dolicza się podatek  od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.