Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Bliżyn za 2021 rok

2022-06-08 0829
Art. czytany: 1390 razy

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Bliżyn za 2021 r. muszą złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Ostateczny termin składania zgłoszeń przypada na dzień 22 czerwca 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bliżyn - (I piętro - sekretariat, pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 22 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.