Ogłoszenie o sesji 19 lipca 2022 r. o g. 15.30

2022-07-18 1029
Art. czytany: 394 razy

Transmisja obrad sesji

Informuję, że w dniu 19 lipca 2022r. o godz. 15.30 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady, zwołana na wniosek Wójta Gminy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok.
3. Zamknięcie obrad sesji.