Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną

2016-02-10 1044
Art. czytany: 2810 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Do właściwego miejscowo koła łowieckiego

WYMAGANE DOKUMENTY
Niezbędne do wniosku po uzgodnieniu z kołem łowieckim

OPŁATY
0

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
0

PODSTAWA PRAWNA
0

TRYB ODWOŁAWCZY
0

DODATKOWE INFORMACJE
0

0
0

0
00
0

0
0

0
0