Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi

2016-02-16 1424
Art. czytany: 2842 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Bliżynie (Sekretariat) ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn

WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek o sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi - Oryginał Aktu własności ziemi -Dodatkowa dokumentacja uzasadniająca potrzebę sprostowania

OPŁATY
0

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w przypadku zaświadczeń do 7 dni)

PODSTAWA PRAWNA
art. 217-218, art. 113, art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1636 z późn. zm) - art. 39 ust. 1,2,5 ustawy z 8 marca 1990 r o Samorządzie Gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w przypadku zaświadczeń do 7 dni)

DODATKOWE INFORMACJE
0

0
0

0
00
0

0
0

0
0