WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI

2020-05-06 0934
Art. czytany: 1626 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku

OPŁATY
Brak

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
14 dni

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz akty wykonawcze.

TRYB ODWOŁAWCZY
Według Kodeksu Postępowania Administracyjnego

DODATKOWE INFORMACJE
Brak

0
0

0
00
0

0
0

0
0