Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

2020-10-15 1051
Art. czytany: 972 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn pok. 21 (sekretariat)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek wraz z załącznikami

OPŁATY
205,00 zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
według Kodeksu Postępowania Administracyjnego

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)

TRYB ODWOŁAWCZY
według Kodeksu Postępowania Administracyjnego

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje pok. 14 tel. 41 2541104 wew. 40

0
0

0
00
0

0
0

0
0