Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw

2021-12-07 0820
Art. czytany: 660 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Bliżyn

WYMAGANE DOKUMENTY
Druk deklaracji

OPŁATY
Brak

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Deklaracje zobowiązany jest złożyć właściciel budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w terminie do 30.06.2022. W przypadku budynków nowo wybudowanych deklarację składa właściciel w ciągu 14 dni od oddania budynku do użytkowania.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE
-

0
0

0
00
0

0
0

0
0