O G Ł O S Z E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 3/2011

2011-08-08 1002
Art. czytany: 4293 razy

Gmina Bliżyn informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 3/2011 pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów, gmina Bliżyn” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznaczoną nr 6:
„SPRING” Andrzej Łataś
ul. Zagnańska 71
25-558 Kielce
za cenę brutto:682.654,99 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta, najwyższa ocena punktowa.
Streszczenie oceny oferty
Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę Punktacja przyznana
ofertom w kryterium cena
Łączna punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PROBUD” s.c.
Władysławów 11A
96-500 Sochaczew
324,35324,35
F.U. „FREEDOM” Hubert Olejarz
ul. 3-go Maja 108 p.104
26-110 Skarżysko-Kamienna
383.65 383.65
„SPRING” Andrzej Łataś
ul. Zagnańska 71
25-558 KIELCE
500,00 500,00
F.U. „TOMBUD” Tomasz Grzybowski
ul. Rejowska 99 pok. 310.
26-110 Skarżysko-Kamienna
394,90 394,90

Oferta nr 3 złożona przez firmę CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ANKRA
26-050 Zagnańsk, Umer 10A została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni.
W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ofertę uznano za odrzuconą.
Dlatego też na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez firmę CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ANKRA 26-050 Zagnańsk Umer 10A ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MAX – BUD” Michał Pietrzykowski, 26-065 Piekoszów, Górki Szczukowskie 80 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni.
W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ofertę uznano za odrzuconą.
Dlatego też na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MAX – BUD Michał Pietrzykowski, 26-065 Piekoszów, Górki Szczukowskie 80 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oferta nr 4 złożona przez firmę Place Zabaw „RODEO” s.c. Piotr Sławiński, Henryk Kabała, 27-200 Starachowice ul. Zgodna 2 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni.
W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ofertę uznano za odrzuconą.
Dlatego też na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 4 złożoną przez firmę Place Zabaw „RODEO” s.c. Piotr Sławiński, Henryk Kabała, 27-200 Starachowice ul. Zgodna 2 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie zostanie zawarta po upływie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.