Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego

2012-08-14 1518
Art. czytany: 5169 razy

Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że w siedzibie rady gminy pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu udostępniany jest do powszechnego wglądu w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie.
Informujemy, że cena wydruku jednej strony czarno-białej w formacie A4 aktu normatywnego lub innego aktu prawnego wynosi 0.17zł brutto, natomiast strony kolorowej w formacie A4 – 0.70 zł brutto.
Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia