OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2012-09-04 1212
Art. czytany: 6666 razy

Uprzejmie informujemy, że od 2 kwietnia 2012r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) istnieje bezpłatna możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego dla osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w urzędzie. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać w terminie 7 dni roboczych przed planowanym dniem załatwienia sprawy w sekretariacie urzędu nr tel. (41)25-41-104 lub na adres: [email protected] Urząd zawiadamia zainteresowanego o wyznaczonym terminie. Informujemy osoby niepełnosprawne, że budynek urzędu nie podsiada windy wewnętrznej, lecz istnieje możliwość obsługi na parterze budynku po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia