Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej w dniu 02 października 2012 r.

2012-09-28 1410
Art. czytany: 1262 razy

Informuję, że w dniu 2 października 2012r. o godz.1500 w Urzędzie Gminy w Bliżynie /pok. Nr 15A/ odbędzie się sesja Rady, zwołana na wniosek Wójta Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022,
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
3. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach sesji.