Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu

2013-02-11 1356
Art. czytany: 1728 razy


Dotyczy: przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych.

Oferent złożył wniosek o udzielenie odpowiedzi na zapytanie:
1. czy zmawiający dopuszcza się zmianę formularza oferty poprzez dodanie w punkcie 3 ppkt 5a Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego do wyodrębnionych środków funduszy unijnych.
Odpowiedź zamawiającego: Ze względu na podanie dwóch rodzajów rachunków pomocniczych zamawiający dopuszcza dodanie punktu 3 ppkt.5a.
2. czy w punkcie 15 Oferty należy umieścić wysokość opłat za pozostałe usługi bankowe opisane w punkcie 1.2 ppkt a do c włącznie?
Odpowiedź zamawiającego: Punkt 15 Oferty dotyczy pozostałych kosztów obsługi rachunków.