APEL WÓJTA GMINY BLIŻYN

2013-03-07 1300
Art. czytany: 1987 razy

W związku z coraz częstszymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Bliżyn w sprawie wałęsających się psów, apeluję do wszystkich właścicieli psów o dołożenie starań, aby posiadane przez Państwa zwierzęta otaczane były właściwą opieką i nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia.
W szczególności należy zadbać, by nie wydostawały się poza ogrodzenie bez dozoru właściciela.
Brak właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie zachowanie zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, w tym pozostawianie ich bez dozoru, stanowi wykroczenie(art.77 k.w.), za które grozi kara grzywny do 250 zł.
Ponadto w przypadku wyrządzenia szkody przez psa jego właściciel naraża się na odpowiedzialność wynikającą z kodeksu cywilnego.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia