OGŁOSZENIE O TARYFIE ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

2013-03-26 1025
Art. czytany: 2594 razy

Wójt Gminy Bliżyn

podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 2 kwietnia 2013r. wchodzi w życie „Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków” w wysokości 3,50 zł. netto/m3.
Taryfa obowiązuje na terenie Gminy Bliżyn i została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. Nr XXVII/162/2013.
Tekst uchwały opublikowano w BIP w zakładce prawo miejscowe oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn w dniu 25.03.2013r.
Taryfa obowiązuje przez jeden rok.
Do ustalonej stawki określonej w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.