Zmiana specyfikacji SIWZ - zadanie Nr 1/2014

2014-01-29 1048
Art. czytany: 2770 razy

dotyczy: przetargu nieograniczony na zadanie Nr 01/2014 – Bieżąca eksploatacja zbiornika wodnego „Zalew Bliżyński” na rzece Kamiennej w Bliżynie

GMINA BLIŻYN
26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
tel. (0-41) 254-11-04, 254-11-72, fax (0-41) 254-12-36
www.ugblizyn.bip.doc.pl


dotyczy:
przetargu nieograniczony na zadanie Nr 01/2014 – Bieżąca eksploatacja zbiornika wodnego „Zalew Bliżyński” na rzece Kamiennej w Bliżynie

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wprowadzenie zmian do projektu umowy (za-łącznik nr 12 do SIWZ).
W projekcie umowy w § 2 zmienia się termin zakończenia wykonywania usługi na dzień 29.02.2016 r. Termin rozpoczęcia pozostaje bez zmian.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp informację taką zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
Zmiana treści SIWZ nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Bliżyn, dnia 29.01.2014 r.