(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Bliżyn za rok 2022
» I N F O R M A C J A dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2022
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2021
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
wyświetleń: 61887
2 kontakt
wyświetleń: 46950
3 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
wyświetleń: 38788
4 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków
wyświetleń: 29952
5 Zaświadczenie o wyborze Wójta
wyświetleń: 21236
6 Stanowisko Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012 r.
wyświetleń: 19853
7 Wyniki Głosowania
wyświetleń: 19573
Prawo miejscowe:
1 w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym Gminy Bliżyn.
wyświetleń: 6147
2 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
wyświetleń: 4725
3 w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej
wyświetleń: 3783
4 w sprawie: trybu wyboru usługodawców Programu Integracji Społecznej w Gminie Bliżyn w przypadku usług o małej wartości (do 2000 E)
wyświetleń: 3757
5 w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych
wyświetleń: 3545
6 w sprawie: przygotowania gminnego podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Bliżyn
wyświetleń: 3372
7 w sprawie Statutu Gminy Bliżyn.
wyświetleń: 3284
Procedury:
1 ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
wyświetleń: 7862
2 Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
wyświetleń: 4657
3 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
wyświetleń: 3654
4 Ustalanie numerów porządkowych
wyświetleń: 3385
5 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
wyświetleń: 3376
6 Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
wyświetleń: 3243
7 Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
wyświetleń: 3234
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn