(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces - XXIV edycja
» zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2024 rok
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2024 rok
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Ilość wiadomości z działu 'jak załatwić sprawe': 35
1  Deklaracja CEEB
2024-02-15 0919 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje lub przebudowę zjazdu
2023-11-20 1129 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
3  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-10-30 1302 Czytano:1662 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2023-07-20 1236 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
2016-03-29 1506 Czytano:3995 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
2023-05-18 1216 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
7  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2016-02-05 1400 Czytano:3504 razy » Przeczytaj artykuł
8  Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych - oświadczenie o posiadanym urządzeniu do gromadzenia ścieków na nieruchomości
2023-03-17 1129 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
2017-09-01 1327 Czytano:3025 razy » Przeczytaj artykuł
10  W N I O S E K o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
2021-03-08 1321 Czytano:1460 razy » Przeczytaj artykuł
11  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
2016-12-16 1102 Czytano:3212 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
2016-02-05 1425 Czytano:3702 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
2017-06-05 1130 Czytano:3407 razy » Przeczytaj artykuł
14  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
2020-05-06 0934 Czytano:1790 razy » Przeczytaj artykuł
15  Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2020-05-06 0928 Czytano:1921 razy » Przeczytaj artykuł
16  Ustalanie numerów porządkowych
2016-02-15 1044 Czytano:3689 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
2020-05-06 0937 Czytano:1860 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
2017-03-17 1305 Czytano:3301 razy » Przeczytaj artykuł
19  Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
2016-02-16 1424 Czytano:3524 razy » Przeczytaj artykuł
20  Wniosek o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
2021-05-25 1210 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
21  Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
2016-02-16 1416 Czytano:5005 razy » Przeczytaj artykuł
22  Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
2021-01-21 1245 Czytano:1458 razy » Przeczytaj artykuł
23  Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw
2021-12-07 0820 Czytano:1010 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia się prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z udzieleniem przysługującej bonifikaty
2020-04-17 1045 Czytano:1843 razy » Przeczytaj artykuł
25  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
2020-10-15 1051 Czytano:1549 razy » Przeczytaj artykuł
26  Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
2022-11-30 0812 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
27  DODATEK DO DREWNA, PELLETU, OLEJU OPAŁOWEGO I GAZU LPG
2022-09-21 1148 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
28  DODATEK WĘGLOWY
2022-08-17 1020 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków lub żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
2021-03-16 0902 Czytano:1438 razy » Przeczytaj artykuł
30  ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
2004-01-12 1022 Czytano:8167 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2016-02-10 1044 Czytano:3452 razy » Przeczytaj artykuł
32  WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
2016-12-15 1355 Czytano:3243 razy » Przeczytaj artykuł
33  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-12-16 0844 Czytano:3263 razy » Przeczytaj artykuł
34  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
2017-08-30 1158 Czytano:3026 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2018-04-10 0854 Czytano:2743 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis spraw
Rejestr Skarg i Wniosków
Rejestr wydawanych upoważnień
Ostat. 10 wiadomości:

» Deklaracja CEEB
» Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje lub przebudowę zjazdu
» Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
» Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
» Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
» Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
» Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych - oświadczenie o posiadanym urządzeniu do gromadzenia ścieków na nieruchomości
» Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
» W N I O S E K o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn