(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Bliżyn za rok 2022
» I N F O R M A C J A dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2022
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2021
Ilość wiadomości z działu 'jak załatwić sprawe': 33
1  Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
2023-05-18 1216 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
2  Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych - oświadczenie o posiadanym urządzeniu do gromadzenia ścieków na nieruchomości
2023-03-17 1129 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
2022-11-30 0812 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
4  DODATEK DO DREWNA, PELLETU, OLEJU OPAŁOWEGO I GAZU LPG
2022-09-21 1148 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
5  DODATEK WĘGLOWY
2022-08-17 1020 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
6  Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw
2021-12-07 0820 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
2021-05-25 1210 Czytano:1113 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków lub żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
2021-03-16 0902 Czytano:1142 razy » Przeczytaj artykuł
9  W N I O S E K o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
2021-03-08 1321 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
2021-01-21 1245 Czytano:1197 razy » Przeczytaj artykuł
11  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-10-30 1302 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
2020-10-15 1051 Czytano:1292 razy » Przeczytaj artykuł
13  Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
2020-05-06 0939 Czytano:1707 razy » Przeczytaj artykuł
14  Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
2020-05-06 0937 Czytano:1593 razy » Przeczytaj artykuł
15  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
2020-05-06 0934 Czytano:1519 razy » Przeczytaj artykuł
16  Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2020-05-06 0928 Czytano:1628 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia się prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z udzieleniem przysługującej bonifikaty
2020-04-17 1045 Czytano:1562 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2018-04-10 0854 Czytano:2457 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
2017-09-01 1327 Czytano:2724 razy » Przeczytaj artykuł
20  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
2017-08-30 1158 Czytano:2762 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
2017-06-05 1130 Czytano:3105 razy » Przeczytaj artykuł
22  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
2017-03-17 1305 Czytano:2999 razy » Przeczytaj artykuł
23  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
2016-12-16 1102 Czytano:2935 razy » Przeczytaj artykuł
24  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-12-16 0844 Czytano:2979 razy » Przeczytaj artykuł
25  WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
2016-12-15 1355 Czytano:2939 razy » Przeczytaj artykuł
26  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
2016-03-29 1506 Czytano:3654 razy » Przeczytaj artykuł
27  Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
2016-02-16 1424 Czytano:3234 razy » Przeczytaj artykuł
28  Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
2016-02-16 1416 Czytano:4657 razy » Przeczytaj artykuł
29  Ustalanie numerów porządkowych
2016-02-15 1044 Czytano:3385 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2016-02-10 1044 Czytano:3162 razy » Przeczytaj artykuł
31  Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
2016-02-05 1425 Czytano:3376 razy » Przeczytaj artykuł
32  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2016-02-05 1400 Czytano:3243 razy » Przeczytaj artykuł
33  ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
2004-01-12 1022 Czytano:7862 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis spraw
Rejestr Skarg i Wniosków
Rejestr wydawanych upoważnień
Ostat. 10 wiadomości:

» Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
» Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych - oświadczenie o posiadanym urządzeniu do gromadzenia ścieków na nieruchomości
» Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
» DODATEK DO DREWNA, PELLETU, OLEJU OPAŁOWEGO I GAZU LPG
» DODATEK WĘGLOWY
» Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw
» Wniosek o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
» Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków lub żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
» W N I O S E K o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn