(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
SPORT
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2020
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2018
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Płaczków
» Projekt uchwały w sprawie : o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych ...
Ilość wiadomości z działu 'jak załatwić sprawe': 27
1  Wniosek o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
2021-05-25 1210 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków lub żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
2021-03-16 0902 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
3  W N I O S E K o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
2021-03-08 1321 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
2021-01-21 1245 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
5  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-10-30 1302 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
2020-10-15 1051 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
2020-05-06 0939 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
2020-05-06 0937 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
9  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
2020-05-06 0934 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2020-05-06 0928 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia się prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z udzieleniem przysługującej bonifikaty
2020-04-17 1045 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2018-04-10 0854 Czytano:1505 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
2017-09-01 1327 Czytano:1728 razy » Przeczytaj artykuł
14  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
2017-08-30 1158 Czytano:1768 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
2017-06-05 1130 Czytano:2031 razy » Przeczytaj artykuł
16  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
2017-03-17 1305 Czytano:1917 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
2016-12-16 1102 Czytano:1984 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-12-16 0844 Czytano:2041 razy » Przeczytaj artykuł
19  WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
2016-12-15 1355 Czytano:1912 razy » Przeczytaj artykuł
20  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
2016-03-29 1506 Czytano:2484 razy » Przeczytaj artykuł
21  Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
2016-02-16 1424 Czytano:2194 razy » Przeczytaj artykuł
22  Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
2016-02-16 1416 Czytano:3380 razy » Przeczytaj artykuł
23  Ustalanie numerów porządkowych
2016-02-15 1044 Czytano:2340 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2016-02-10 1044 Czytano:2194 razy » Przeczytaj artykuł
25  Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
2016-02-05 1425 Czytano:2378 razy » Przeczytaj artykuł
26  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2016-02-05 1400 Czytano:2286 razy » Przeczytaj artykuł
27  ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
2004-01-12 1022 Czytano:6820 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis spraw
Rejestr Skarg i Wniosków
Rejestr wydawanych upoważnień
Ostat. 10 wiadomości:

» Wniosek o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
» Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków lub żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
» W N I O S E K o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
» Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
» Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
» Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
» WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
» Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn