(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie GG.6220.3.2020
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ...
» Protokół Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2020r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
» STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
Ilość wiadomości z działu 'jak załatwić sprawe': 24
1  Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
2021-01-21 1245 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
2  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-10-30 1302 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
2020-10-15 1051 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
2020-05-06 0939 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
2020-05-06 0937 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
6  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
2020-05-06 0934 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2020-05-06 0928 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia się prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z udzieleniem przysługującej bonifikaty
2020-04-17 1045 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2018-04-10 0854 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
2017-09-01 1327 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
11  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
2017-08-30 1158 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
2017-06-05 1130 Czytano:1591 razy » Przeczytaj artykuł
13  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
2017-03-17 1305 Czytano:1466 razy » Przeczytaj artykuł
14  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
2016-12-16 1102 Czytano:1560 razy » Przeczytaj artykuł
15  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-12-16 0844 Czytano:1627 razy » Przeczytaj artykuł
16  WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
2016-12-15 1355 Czytano:1479 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
2016-03-29 1506 Czytano:1918 razy » Przeczytaj artykuł
18  Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
2016-02-16 1424 Czytano:1756 razy » Przeczytaj artykuł
19  Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
2016-02-16 1416 Czytano:2696 razy » Przeczytaj artykuł
20  Ustalanie numerów porządkowych
2016-02-15 1044 Czytano:1915 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2016-02-10 1044 Czytano:1795 razy » Przeczytaj artykuł
22  Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
2016-02-05 1425 Czytano:1965 razy » Przeczytaj artykuł
23  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2016-02-05 1400 Czytano:1864 razy » Przeczytaj artykuł
24  ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
2004-01-12 1022 Czytano:6369 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis spraw
Rejestr Skarg i Wniosków
Rejestr wydawanych upoważnień
Ostat. 10 wiadomości:

» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
» Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
» Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
» Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
» WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
» Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
» Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia się prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z udzieleniem przysługującej bonifikaty
» Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
» Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn