A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
ZARZĄDZENIE NR 17/11 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy Bliżyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Z dnia: 23 marca 2011r.


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), § 5 ust.1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 152, poz.1599 z późn. zm.) oraz § 1 Zarządzenia Nr Z-1/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządza się, co następuje:
§ 1.Dokonać aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy Bliżyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny poprzez opracowanie nowego planu operacyjnego.
§ 2.1.W celu dokonania aktualizacji planu powołuje się „ Zespół do aktualizacji planu operacyjnego”, zwany dalej „zespołem” w składzie:
a) Przewodniczący – Sekretarz Gminy Bliżyn
b) Członkowie – kierownicy Referatów Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu wykonujący zadania obronne.
2.Zakres uczestnictwa w pracach planistycznych osób wchodzących w skład Zespołu obejmuje problematykę zadań obronnych określoną w przekazanych w odrębnym trybie zadaniach operacyjnych.
§ 3.1.Wyznaczam Inspektora ds. ewidencji ludności na koordynatora aktualizacji planu operacyjnego.
2.Koordynator aktualizacji planu operacyjnego udzieli członkom zespołu niezbędnych informacji dotyczących zasad aktualizacji planu

operacyjnego, zakresu uzgodnień oraz przeprowadzi niezbędne szkolenia dla właściwego opracowania kart realizacji zadań operacyjnych i uzgodnienia ujętych w nich procedur.
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5.Traci moc Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie planowania operacyjnego gminy Bliżyn w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia


Data wprowadzenia: 2011-04-01 0848
Data upublicznienia: 2011-04-01
Art. czytany: 910 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn