A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy.

Z dnia: 21 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z rozdziałem XII § 12 ust. 2 uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się , co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrywania ofert konkursowych oraz rozstrzygania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy w następującym składzie:

1) Barbara Stachera - Sekretarz Gminy Bliżyn - przewodnicząca
2) Beata Ozan - z-ca Skarbnika Gminy - zastępca przewodniczącej
3) Iwona Solarz - inspektor ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu UG Bliżyn
- sekretarz
4) Zofia Nowak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bliżynie
5) Monika Łukomska - Z-ca Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
6) Paweł Żak - przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie
7) Henryk Żak - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

§ 2. Do zadań komisji Konkursowej określonej w § 1 należeć będzie w szczególności:
1) sprawdzenie składanych ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
2) dokonanie oceny merytorycznej złożonych ofert wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Na okoliczność przeprowadzonego postępowania Komisja konkursowa sporządza protokół.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji konkursowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia


Data wprowadzenia: 2011-04-22 1232
Data upublicznienia: 2011-04-22
Art. czytany: 1063 razy

» Zaąłczniki do Zarządzenia - rozmiar: 45568 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn