(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2019
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 505809-N-2019 z dnia 2019-01-22 r.

  Gmina Bliżyn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie

  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie” został podzielony na dwa zadania (części): • Zadanie nr 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie. W ramach rozbudowy w szczególności należy wykonać: dwukomorowy reaktor biologiczny typu SBR, wymianę sitopiaskowanika, rurociągi między obiektowe: ścieków i osadów oraz kable zasilające i teletechniczne. Wszystkie obiekty zlokalizowane będą w obrębie ogrodzenia istniejącej oczyszczalni ścieków. W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew. W wyniku rozbudowy oczyszczalni ścieków nastąpi zwiększenie jej przepustowości z istniejącej dotychczas Qśrd = 420 m3/d do Qśrd = 840 m3/d (około 7000 RLM). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty Skarżyskiego - pozwolenie na budowę Nr 295/2017 z dn. 23.11.2017r. • Zadanie nr 2 – Budowa wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie - Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie. Wiata stanowić będzie uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu oczyszczalni. Zadanie polega w szczególności na wykonaniu wiaty konstrukcji stalowej o wymiarach 14,50 m x 10,50 m, posadowionej na stopach żelbetowych, dach płaski o kącie nachylenia 10%, kryty blachą trapezową. Posadzka istniejąca asfaltowa z frezowaniem i uzupełnieniem asfaltu przy stopach fundamentowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty Skarżyskiego - pozwolenie na budowę Nr 318/2017 z dnia 20.12.2017r.

  Główny kod CPV: 45252000-8

  Więcej danych w załącznikach


  Data wprowadzenia: 2019-01-22 1113
  Data upublicznienia: 2019-01-22
  Art. czytany: 2619 razy

  » Ogłoszenie o zamówieniu - BZP - rozmiar: 217372 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.01.2019 - rozmiar: 109864 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 303104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 10 - projekt budowlany - zadanie nr 1 - rozmiar: 86724602 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - projekt budowlany - zadanie nr 2 - rozmiar: 28711983 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna - zadanie nr 1 - rozmiar: 15286745 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna - zadanie nr 2 - rozmiar: 2779850 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - rozmiar: 121344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach - rozmiar: 62976 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 47955 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o wykluczenia - rozmiar: 49307 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 58368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 113664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 7 - wzór umowy - rozmiar: 87925 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych - rozmiar: 105472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 9a - przedmiar robót - zadanie nr 1 - rozmiar: 455917 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 9b - przedmiar robót zadanie nr 2 - rozmiar: 1734741 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn