(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2019
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - przetarg nieograniczony

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - przetarg nieograniczony
  głoszenie nr 546973-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

  Gmina Bliżyn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 210-2016 z dn. 29.08.2016r. Zamówienie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków oraz na terenie byłego Zakładu Farb i Lakierów - Polifarb. W ramach przedmiotu zamówienia w szczególności należy wykonać: grawitacyjne kanały z rur PCV Ø160 i Ø200 o łącznej długości l = 1653m, w tym sieć o długości 1534,5 m, przyłącza 26 szt. o długości 118,5m. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia w drodze powiatowej i gminnej oraz w drogach wewnętrznych na terenie po byłym Zakładzie Farb i Lakierów - Polifarb. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej stanowiących załączniki do SIWZ.


  Data wprowadzenia: 2019-05-14 0852
  Data upublicznienia: 2019-05-14
  Art. czytany: 2447 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 230289 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ art 24aa - rozmiar: 1064044 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - projekt budowlany - rozmiar: 38393643 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna - rozmiar: 489503 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - rozmiar: 766923 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach - rozmiar: 342283 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 437708 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o wykluczenia - rozmiar: 455619 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 518595 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 446496 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 7 - wzór umowy - rozmiar: 575215 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych - rozmiar: 349435 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 9 - przedmiar robót - rozmiar: 363318 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn