(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
» Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2020 r.
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Lista zalecanych odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

  ogłoszenie o naborze

  Ogłoszenie
  o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

  Wójt Gminy Bliżyn ogłasza nabór wniosków o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Bliżyn. Planowana kwota przeznaczona na dotację na rok 2019 to 20.000 zł.
  O dotację ubiegać może się każdy podmiot będący właścicielem zabytku, jak również jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
  Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015 r. stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  Dotacja może zostać przyznana po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników.
  Wnioski należy składać na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 12.07.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn, pok. 21.
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
  2) całkowity kosztorys prac lub robót budowlanych,
  3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych,
  4) pozwolenie na budowę oraz projekt gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
  5) fotograficzną dokumentację zabytku,
  6) oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą).

  Dotacja zostanie przyznana uchwałą rady gminy. Przekazanie dotacji wnioskodawcy wskazanemu w uchwale nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Gminą Bliżyn, a wnioskodawcą.
  Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Maciej Janus Referent ds. gospodarki gruntami i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Bliżynie, tel. (41) 25 41 172 wew. 40.

  W załączeniu:
  1. Druk wniosku o udzielenie dotacji
  2. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015 r.

  Wójt Gminy
  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2019-06-27 1417
  Data upublicznienia: 2019-06-27
  Art. czytany: 908 razy

  » Druk wniosku - rozmiar: 17736 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Ogłoszenie_o_naborze_wnioskow - rozmiar: 268846 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała dot. przyznawania dotacji - rozmiar: 194225 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Janus
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn