A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dokumenty - sprawozdanie finansowe za 2019 r.
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście - Zadanie Nr 4/2020
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - Zadanie Nr 5/2020
» Programy dofinansowań związane z suszą
» OGŁOSZENIE o wyniku konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych pn. 'Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy ...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2023
 • Ogłoszenie o sesji 27 grudnia 2019 r.

  Transmisja obrad sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 27 grudnia 2019r. o godz.1200 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Bliżyn za 2019 rok.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
  d) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na uchwałę Rady Gminy Bliżyn nr XXX/229/2018,
  f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na uchwałę Rady Gminy Bliżyn nr V/27/2019,
  g) utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Bliżyn działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Bliżyn.
  8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2036:
  a) przedstawienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  c) opinie Komisji Rady,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2036.
  9. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  c) opinie Komisji Rady,
  d) stanowisko Wójta w sprawie opinii Komisji,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2020 rok.
  10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  11. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.


  Data wprowadzenia: 2019-12-13 0748
  Data upublicznienia: 2019-12-13
  Art. czytany: 527 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn