A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
» Konsultacje społeczne - projektu zmiany do „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2024.
» P r o t o k ó ł Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 17 września 2020r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.10.2020 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2020
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - Zadanie Nr 5/2020

  W załączeniu dokumentacja przetargu.

  Ogłoszenie nr 569142-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bliżyn, krajowy numer identyfikacyjny 29100998100000, ul.
  Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 541 172, e-mail
  [email protected], faks 412 541 236.
  Adres strony internetowej (URL): www.ugblizyn.bip.doc.pl

  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica” nie jest podzielony na części.
  - Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica w tym, na terenie byłego Zakładu Farb i Lakierów „Polifarb” na podstawie pozwolenia na budowę Starosty Skarżyskiego – Decyzja nr 210/2016 z dnia 29.08.2016r. W ramach przedmiotu zamówienia w szczególności należy wykonać: grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200 o długości 1145,0m i PVC Ø160 o długości 297,5m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 110,0m. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi l = 1442,5m oraz przyłącza o długości l = 110,0m.
  Z zakresu inwestycji objętego pozwoleniem na budowę wyłączono kanały na odcinku:
  - od studzienki S-02 poprzez studzienkę: S-02.1 – S-02.2 do budynku zlokalizowanego na dz. nr 956/37;
  - od studzienki S-01 poprzez studzienki: S-1 – S-2 do studzienki S-3(włącznie) i przyłącze do budynku zlokalizowanego na dz. nr 956/16.
  Pozostały zakres inwestycji objęty pozwoleniem na budowę przewidziano do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia.
  Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie.


  Data wprowadzenia: 2020-08-03 0924
  Data upublicznienia: 2020-08-03
  Art. czytany: 314 razy

  » Ogłoszenie o przetargu - rozmiar: 173323 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 8565521 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - projekt budowlany - rozmiar: 38393643 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna - rozmiar: 8866785 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - rozmiar: 605327 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach - rozmiar: 342572 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 437730 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o wykluczeniach - rozmiar: 455993 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 519303 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 542546 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 7 - wzór umowy - rozmiar: 658485 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych - rozmiar: 424918 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 9 - przedmiar robót - rozmiar: 3826946 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  Rejestr zmian:
  2020-08-03
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  12. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  15. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn